Stadler utvecklade framgångsrikt ett FLIRT-batteri med räckvidd på 185 kilometer

FLIRT-tåg med nytt starkare batteri vid stationen Gesundbrunnen i norra Berlin. Foto: Alstom

Stadler genomförde nyligen framgångsrikt ett forskningsprojekt som lanserades 2018 med syfte att utveckla och testa batteriteknik inom järnvägssektorn. Nu avslutades projektet efter en treårig forskningsfas.

Projektet finansierades av Tysklands federala ministerium för ekonomi och energi och utvecklades tillsammans med TU Berlin och EWE AG. Under den treåriga testfasen överträffade loket, som utformades som ett testfordon, klart de ursprungliga förväntningarna med en beprövad räckvidd i ren batteridrift på 185 kilometer.

Runt 54 procent av det europeiska järnvägsnätet har kontaktledningar. I Tyskland idag är det cirka 60 procent och år 2025 ska 70 procent av ledningarna vara elektrifierade.

För de återstående rutterna är användningen av koldioxidutsläppsfria järnvägsfordon ett grundläggande behov när det gäller att uppnå EU: s klimatmål. Stadler utvecklade tidigt konkreta strategier för att göra järnvägstrafiken miljövänlig och energieffektiv på samtliga linjer. Företaget utvecklade FLIRT-batteriet, en tredelad testbärare, som resultat av ett treårigt projekt, som finansierades av det tyska federala ministeriet för ekonomi och energi.

- Under vårt gemensamma projektarbete kunde vi få värdefull insikt om den fortsatta utvecklingen av batteriteknik, förklarar Evelyn Thiel, teknisk chef för Stadlers forskningsprojekt. Sedan presentationen hösten 2018 har fordonet, som är helt godkänt för passagerartrafik, kört 15 000 kilometer med ren batteridrift. Projektgruppen fäste under testserien särskild vikt vid möjliga scenarier som att försöka hålla tidschemat trots oplanerade förseningar på rutten och testa batteriernas reaktion under extrema väderleksförhållanden.

Den tekniska genomförbarheten av batteriteknik vid järnvägstransport och gränserna för den installerade batterikapaciteten undersöktes vid specialdesignade testkörningar tillsammans med batteriernas producent Initilion GmbH för att kunna samla in värdefulla erfarenheter med tanke på framtida fordon.

De operativa begränsningar som transportföretag måste ta hänsyn till när man byter från diesel till batterielektrisk dragkraft, vilket krävs och önskas, undersöktes också.

Fordonets beräknade maximala räckvidd på rutter utan luftledningar kunde korrigeras uppåt till 185 kilometer i samband med verifieringen.