Danmark är europamästare i grön gas

Biogasanläggning. Naturgas som används som bränsle för bilar kan spara koldioxidutsläpp på upp till 20-30 procent. Med metangas kan man spara upp till 100 procent på växthusgasutsläpp. Bild: Rambøll

Förra året fördubblades andelen biogas i det danska gasnätet. Danmark har nu det överlägset grönaste gasnätet med en andel biogas som är många gånger högre än till exempel Sverige och Tyskland.

Sedan planerna för en 115 kilometer lång gasledning till regionen Lolland-Falster antogs, kallade klimat- och energiminister Dan Jørgensen förehavandet för en "god grön lösning".

Exakt 2021 är detta en lösning som är 21 procent grön. Detta var andelen biogas i det danska gasnätet i början av året, skriver statens gasdistributionsföretag Evida i en ny rapport.

Stödformer

Under många år har anläggningar för förnybar energi i Danmark fått stöd av olika slag. Syftet har naturligtvis varit att främja utvecklingen med olika RE-tekniker och helst även den tekniska utvecklingen inom densamma.

En av inkomstkällorna för förnybara energianläggningar består av handel med ursprungsgarantier (även kallade RECS-certifikat), som utgör dokumentationen att en viss mängd energi produceras på grundval av förnybara energikällor.