Ny styrelseordförande för BillerudKorsnäs föreslås

Jan Svensson. Foto: BillerudKorsnäs

Valberedningen i BillerudKorsnäs har beslutat att föreslå att Jan Svensson ska väljas till ny styrelseordförande i BillerudKorsnäs vid årsstämman den 5 maj 2021.

 

Jan Åström har meddelat att han inte är tillgänglig för omval som styrelseordförande, men däremot som ordinarie ledamot i styrelsen. Valberedningen kommer att föreslå att han väljs till ordinarie styrelseledamot.

 

Michael M.F. Kaufmann, valberedningens ordförande, kommenterade:

– Valberedningen är mycket nöjd med att kunna föreslå Jan Svensson som ny styrelseordförande. Vi är övertygade om att Jan Svensson, med sin breda industriella erfarenhet och sin starka kompetens inom strategi och ledarskap, kommer bidra med ett ordförandeskap som är rätt för bolaget. Valberedningen vill också lyfta fram de viktiga bidrag som Jan Åström har stått för under sin tid som styrelseordförande för bolaget, däribland rekryteringen av en ny VD.

 

Jan Svensson är styrelseledamot i BillerudKorsnäs sedan 2020 och har tidigare varit VD för Latour (2003–2019), ett svenskt investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Han är för närvarande också styrelseordförande för Fagerhult och Tomra Systems samt styrelseledamot i Assa Abloy, Loomis, Nobia, Climeon, Stena Metall och Herenco.