Amerikansk industrigigant köper 100 procent av aktierna i ett danskt batteriföretag

Sensatas produktionsanläggning i USA. foto: Sensata

Amerikanska Sensata har köpt de återstående aktierna i Lithium Balance och blir därmed ensam ägare till den danska batteripionjären, vars marknadspotential enligt den amerikanska ägaren är enorm.

Lithium Balance befinner sig nu till 100 procent i amerikanska händer, efter det att amerikanska industribolaget Sensata, som hittills har ägt majoriteten av aktierna i det danska batteribolaget, har nu köpt alla aktier i företaget.

Meddelandet kommer bara några veckor efter att Sensata i ett tresiffrigt miljonförvärv gick från att äga 25 procent av aktierna i bolaget till ett ägarandel på 75 procent.