EU stöder utveckling av havsbaserad vindteknik, våg- och tidvattenenergi 

Vågenergianläggning. Projektet MaRINET2 har i samarbete med MaREI öppnat för registreringar inom den första uppsättningen av tio kurser om havsbaserad förnybar energi. Kurserna pågår under de kommande tre åren. Foto: MaREI

Projektet MaRINET2 som finansieras av EU-kommissionens program Horizon2020 och leds av MaREI (Marine and Renewable Energy Ireland) meddelade nyligen att man delar ut 1,3 miljoner euro till 34 utvecklingsbolag som därmed får stöd i sitt fortsatta arbete. Beskedet kommer efter en tidigare utlysning och innebär i praktiken finansiering för 500 dagars state-of-the-art tester vid 20 faciliteter runt om i Europa.

Det femte och sista MaRINET2-samtalsresultatet har tillkännagivits, vilket innebär att projektets totala budget för gratis laboratorie- och tanktestning uppgår till 5 miljoner euro.

Sammantaget har MaRINET2 erhållit mer än 600 veckors testning och support till över 170 teknikutvecklare från nästan 20 europeiska länder samt Australien, Kanada, Brasilien och USA.

I samband med de senaste transnationella ansökningarna har 1,2 miljoner euro tilldelats 30 olika projekt inom området förnybar energiproduktion till havs.

Trots vissa förseningar på grund av Covid-19-pandemin utvecklas de projekt utmärkt som finansierats under tidigare diskussioner.

MaRINET2-deltagare har kostnadsfri tillgång till Europas ledande test- och forskningsinfrastrukturer, under förutsättning att de testar utomlands, vilket möjliggör ett utbyte av färdigheter och faciliteter mellan olika länder.

Ett öppet samtal för virtuell åtkomst till datamängder och ett kostnadsfritt utbildningsprogram är också åtkomligt genom projektet tills det avslutas i slutet av 2021.

- Antalet och utbudet av projekt som testprogrammet har kunnat stödja är imponerande och vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla de senaste innovativa teknikerna. Under det kommande året kommer vi att kunna presentera resultaten av dessa strävanden och visa det mervärde de ger för havsbaserad förnybar energi, berättade Dr Jimmy Murphy, koordinator av MaRINET2 i ett pressmeddelande.

Enligt Murphy når MaRINET2-projektet milstolpen på 5 miljoner euro för gratis testning av förnybar energi.

Om Marinet2

MaRINET2, Marine Renewables Infrastructure Network, är ett nätverk av 39 partners i 13 europeiska länder som involverar forskningscentra och organisationer som arbetar tillsammans för att utveckla förnybar energiteknik för våg-, tidvatten och havsbaserad vindenergi. Detta paneuropeiska nätverk ger understöd för företag när det gäller utveckling av marin energi, entreprenörer, nystartade företag och forskare. De får fullfinansierad tillgång till marina energiexperter och världens ledande testanläggningar för våg-, tidvatten- och havsbaserad vindenergi.

Källa: www.marinet2.eu