Haldor Topsøe och Morrow Batteries kommer att bygga en norsk pilotanläggning

Den norska kommunen Arendal i Agder län kommer att vara platsen för Morrow Giga Factory . Illustration: Morrow

Den danska kemitillverkaren och det norska batteriföretaget kommer att inrätta en pilotanläggning för att kommersialisera ny batteriteknik som kommer att bidra till billigare och mer hållbara batterier.

 Företagen Morrow och Haldor Topsøe kommer att producera batterier som blir 20 procent billigare än de som finns på marknaden idag.

 Företagen har undertecknat en avsiktsförklaring om att inrätta en pilotanläggning i södra Norge för att kommersialisera ny batteriteknik, säger de i ett uttalande.

 - Vi är glada över att kunna samarbeta med en teknologiledare som Haldor Topsøe. Detta partnerskap lägger grunden för kommersialisering av nya och ledande batteritekniker. Vårt mål är att utveckla och tillverka de mest prisvärda och hållbara batterierna i världen och samarbetet med Haldor Topsoe är ett viktigt steg i den riktningen, säger Terje Andersen, VD för Morrow Batteries.

Med en ny, viktig strategi strävar Haldor Topsøe nu efter att bli global ledare inom teknikutveckling som kan minska koldioxidutsläppen från bränslen och kemikalier.

Ambitionen är att Haldor Topsøe ska vara den ledande aktören för koldioxidreducerande teknik på marknaden senast 2024, enligt ett pressmeddelande från kemi- och katalysgruppen.