Schweiziska MAN levererar Danmarks största havsvattenvärmepump

Byggnaden som kommer att innehålla havsvattenvärmepumpen i Esbjerg. Illustration: Akitema

Danska DIN Forsyning har nått en viktig milstolpe i övergången från
kolbaserad fjärrvärme till klimat- och miljövänlig fjärrvärme.
Kontrakt har nu ingåtts med de stora produktionsenheterna, som
initialt kommer att ersätta Ørsteds kolkraftverk när det stängs den 1
april 2023.

DIN Forsyning har en strategi som går ut på att ha en 100 procent
fossilfri värdekedja fram till 2030. Med de två undertecknade avtalen
för havsvattenvärmepumpar och en chipbaserad värmeanläggning är
försörjningen på god väg i riktning mot företagets ambitiösa mål.

Det blir schweiziska MAN Energy Solution AG som levererar den 50
megawatt stora havsvattenvärmepumpen till DIN Forsyning i
Esbjerg. Det kommer att vara ryggraden i det kommande byggandet i
Esbjergs Hamn, som kommer att hysa den framtida gröna
fjärrvärmeproduktionen för de nästan 100 000 invånarna i Esbjerg,
Varde och Nordby.

När det gällde valet av leverantör för havsvattenvärmepumpen var
det avgörande för både DIN Forsyning och danska
miljöskyddsmyndigheten att skydda den känsliga naturen runt
Vadehavet, som är ett Natura 2000-skyddat område och som hade
placerats på UNESCOs världsarvslista.

Med sina 50 megawatt, blir värmepumpen den största i sitt slag i
Danmark, och det kommer att bli världens största CO 2-köldbaserad
värmepump. CO 2, som i en eventuell händelse av läckage är helt
ofarlig för den omgivande biologiska mångfalden. Dessutom har den
utvalda havsvattenbaserade värmepumpen en hög prestanda som
ger DIN Forsyning en flexibel driftmarginal.

Flexibiliteten innebär att DIN Forsyning kan utnyttja elnätet fullt ut
genom att öka eller minska elförbrukningen med kort varsel och
därigenom skapa nödvändig balans så att elnätet inte överbelastas.

För att säkerställa försörjningstryggheten i den framtida
fjärrvärmestrukturen kommer också en 60 megawatt stor termisk
fliseldad panna att byggas bredvid havsvattenvärmepumpen. Denlevereras av finska företaget KPA Unicon Oy. Värmeanläggningen blir
syster till en värmeanläggning i staden Esbo väster om Finlands
huvudstad Helsingfors.

Det kommer att vara en så kallad BFB-panna (Bubbling Fluidized Bed
Boiler) med en rökgaskondensor, som når en värmeeffektivitet på
119 procent när den kombineras. Både havsvattenpumpen och
rökgaskondensorn körs i en krets utan att producera avloppsvatten
för miljön, och röken kommer att behandlas enligt gällande regler.
Kontraktet gäller för en totalentreprenad som omfattar både
värmeanläggningen och rökgaskondensorn.
Havsvattenpumpen och flisverket är båda planerade att tas i drift den
1 april 2023, när Ørsteds kolkraftverk i Esbjerg avvecklar
produktionen.

Fakta om DIN leverans

Antal anställda: 230
Eget kapital: 3,45 miljarder DKK kr.
Intäkter 2019: 852 miljoner DKK kr.
Antal värmemätare: 26599
Meter fjärrvärmerör (dubbel rör): 1 000 km
Årlig värmeförsäljning: 3,5 miljoner. GJ

Projektet med framtidens fjärrvärme DIN Forsyning har lanserat en
stor grön plan för att ersätta kolkraftverkets värmeproduktion med
hållbar värmeproduktion.

Företagets specifika lösning är en serie mindre individuella åtgärder
kopplade till ett centralt distributionsnät. Istället för att ha stora
kraftvärmeverk vill företaget ha fler små och hållbara anläggningar

Ett exempel kan vara användningen av överskottsvärme från lokala
produktionsföretag, avloppsrening eller framtida datacenter. Om en
enhet inte kan producera exempelvis på grund av haveri eller service
kan ett totalt produktionsstopp undvikas. Då blir det möjligt att
utnyttja andra enheter.

Lösningen är modulär, vilket bör förstås så att varje enskild del
måste användas när det är mest vettigt ekonomiskt, klimat- och
miljömässigt.