Nytt system ska ge svaret på hur stadens hållbarhetskrav vid byggande efterlevs

Foto:Stockholms stad/Jany Plevnik

Stockholms stads exploateringskontor ansvarar för att anvisa mark till byggaktörer för att bygga bostäder och kontor i ett växande Stockholm. Utvecklingen behöver ske hållbart och nu lanserar staden ett verktyg, Uppföljningsportalen, som ett stöd för att följa upp stadens hållbarhetskrav.

Uppföljningsportalen är ett webbaserat verktyg där varje byggaktör som anvisas mark i staden också enkelt rapporterar in sina värden i systemet. På så sätt kan staden följa hur hållbarhetskraven efterlevs bland byggaktörerna.

- Stockholms stad har höga ambitioner för att utveckla staden hållbart. Då måste vi vara tydliga med våra hållbarhetskrav och vara bra på att följa upp och se till att utvecklingen går åt rätt håll, säger Anders Johnson, miljöchef på exploateringskontoret.

Flera miljökrav
De krav som staden följer upp handlar om hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning samt att byggmaterialet ska vara fritt från gifter och att trä- och stenmaterial ska produceras på ett hållbart sätt.

Verktyget är uppbyggt och anpassat utifrån erfarenheter från stadens profilområde inom hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden.

- Syftet med Uppföljningsportalen är att på ett enkelt och enhetligt sätt systematisera uppföljningen av kraven. Det gäller både i den tidiga planeringsfasen, under själva byggskedet och efteråt när byggnaden står klar, och att alla byggaktörer behandlas lika, säger Pernilla Morris som leder arbetet med Uppföljningsportalen på exploateringskontoret.

Den 22 januari anordnas en digital utbildning i verktyget för byggbranschen.