Powercell säljer komponenter till Australiens första sol- och bränslecellanläggning

Det planeras ambitiösa sol- och vindprojekt för både norra territoriet och Pilbara i västra Australien. Foto: Alice Solar City / AAP

Ordern kommer från ENGV och avser systemet MS-100 för användning i ett
demonstrationsprojekt för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas.

Systemet skall ingå i Australiens första demonstrationsanläggning för stationär
kraftgenerering med hjälp av vätgas, som kommer att byggas i Denham i västra
Australien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anläggningen bygger på en kombination av solceller och bränsleceller och har
upphandlats av kraftbolaget Horizon Power för att testa vätgasens tekniska
förmåga som reglerkraft i avlägsna mikroelnät.

Anläggningen omfattar solcellspaneler med en sammanlagd effekt av 704 kilowatt, ett
elektrolysrör på 348 kiowatt för framställning av vätgas samt kompressor och tankar
för lagring av den producerade vätgasen.

Bränslecellssystemet från Powercell kommer både att användas för att driva
elektrolysören och för att lokalt producera både kraft och värme med hjälp av
den lagrade vätgasen. – Australien har insett vätgasens stora möjligheter och
satsar nu stort på att bygga upp ett vätgasbaserat och fullt hållbart energisystem.

Australien har utmärkta förutsättningar för att producera vätgas och har som
ambition att både bli självförsörjande på vätgas och bli en stor nettoexportör,
säger Andreas Bodén, försäljningschef för Powercell Sweden, i
pressmeddelandet.