Molslinjen investerar miljarder danska kronor i fossilfri färjeservice

Molslinjen, som bedriver nio färjerutter i Danmark, har lagt fram en strategi för att göra hela företagets färjedrift koldioxidneutral.

Danmarks största inhemska färjeföretag, Molslinjen, kommer att investera cirka
en miljard danska kronor i företagets alla rutter och förse färjorna med
koldioxidneutral bränsleförbrukning senast 2028, skriver Dagbladet Børsen.

Det första steget är att göra de fyra kortare rutterna helt fossilfria. Rutten mellan
Fanø och Esbjerg blir den första helelektriska färjelinjen inom Molslinjen. Ett
nytt fartyg har beställts för mer än 100 miljoner danska kronor. Färjan förväntas
vara klar i år.

Steg nummer två i Molslinjens plan blir att avyttra bolagets tre färjerutter till
Bornholm, när linjerna läggs ut på anbud år 2028. Detta måste vara möjligt
eftersom Molslinjen bygger två färjor som kan omvandlas för att segla med
alternativa bränslen, skriver tidningen.

Senare kommer de två långa och mest förorenande Kattegatt-linjerna att utsättas
för liknande omvandling genom ytterligare stora investeringar.

- Det råder ingen tvekan om att vi vill arbeta så intensivt med denna förändring
som vi bara kan för att vi vill öka vår konkurrenskraft. Vi blir ett företag som kan
erbjuda klimatvänliga persontransporter, säger företagets toppchef Carsten
Jensen till tidningen.