Nel erhåller Danmarks största vätgasprojekt

Everfuel är aktiv även i Norge. Foto: Everfuel

Everfuel tar ett stort steg mot förverkligandet av vätgasprojektet Hysynergy. Den
danska vätgaspionjären har tecknat ett kontrakt värt 7,2 miljoner danska kronor
med Nel för att leverera den 20 megawatt starka elektrolysatorn, vilket är den
första fasen av projektet.

Everfuels ambition är att kommersialisera den gröna värdekedjan av vätgas för
att stödja Europas mål att bli CO2-neutralt, säger Nels VD Jon André Løkken om
ordern.

Nyligen tecknade den Europeiska investeringsbanken ett låneavtal på 20,7
miljoner euro med det danska vätgasföretaget Everfuel. Pengarna kommer att
användas för att skala upp och främja kommersialisering av vätgas som ett
alternativt bränsle för kollektivtrafik och tunga bränslecellsfordon i Danmark.
Det skriver Europeiska investeringsbanken och Everfuel i ett gemensamt
pressmeddelande.