Solkraft renar avloppsvattnet i Borgå

Borgå vattenreningsverk samarbetar med Borgå Energi. På två olika tak finns nu 152 solpaneler, som ger en effekt på 41 kWp. Det motsvarar ungefär den el som tre egnahemshus förbrukar under ett år. Foto: Solteq

Borgå vatten i i södra Finland satsar på förnybar energi vid Hermansö reningsverk. Ett mindre solkraftverk har tagits i bruk.

På taket till reningsverkets kontrollrum glänser rad efter rad med nya solpaneler. De producerar idag miljövänlig el.

Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det cirka 44 000 anslutna kunder.

All el ska användas till att rena det avloppsvatten som Borgåborna producerar.

- Solenergin använder vi för att driva våra kompressioner i reningsverket. De producerar luft och syre åt bakterierna som sedan renar avloppsvattnet. Östersjön är den stora vinnaren, säger Borgå energis VD Risto Saarinen, till nyhetssajten Svenska Yle.

Det är Borgå Energi som äger solpanelerna men efter tolv års avbetalningar övergår de i Borgå vattens ägo.

- För oss är det en väldigt bra lösning. Garantitiden för panelerna är 25 år. De har en väldigt lång livslängd.

Mycket av det som Borgå vatten gör handlar om miljövärden.

- Vi vill förstås vara i bräschen, då man tänker på organisationer, som investerar i miljövänlig teknik. Nu väntar både Borgå vatten och solpanelerna på längre dagar och mera ljus i februari, säger Saarinen.

Enligt Borgå Energi har intresset bland företag ökat markant för solel de senaste åren.