Mer än varannan bil som såldes i Norge 2020 var en elbil

Tesla i Norge. Norge är det främsta elbillandet i världen. Ingen köper mer elbilar i förhållande till befolkningen än norrmän. Foto: Tesla

Grön politik har förvandlat bilmarknaden i Norge till ett laboratorium för världens tillverkare av elbilar.

Försäljningen av elbilar i Norge under 2020 översteg försäljningen av bilar med förbrännings- eller hybridmotorer. Nya data visar också att de tyska Volkswagen-fabrikerna har tagit över platsen från Tesla, som den största tillverkaren av batteridrivna fordon till Norge.

Det visar data som publicerades nyligen.

De så kallade batterielektriska fordonen (BEV) stod för 54,3 procent av alla nya bilar som såldes i Norge 2020. Detta är ett globalt rekord. Det är en ökning från 42,4 procent år 2019. För ett decennium sedan hade elbilar endast cirka 1 procent av marknaden, visar uppgifter från norska vägförbundet (OFV).

Norge kämpar för att bli den första nationen som slutar sälja bensin- och dieselbilar. Det är planerat att ske 2015.

Oljeproducerande Norge har tagit bort alla skatter på elbilar.

Den gröna politiken har gjort bilmarknaden i Norge till ett laboratorium för världens biltillverkare i kampen för en framtid utan förbränningsmotorer.

I Danmark stod försäljningen av elbilar för sju procent av alla sålda nya bilar 2020. Hybridbilar stod för nio procent. Detta visar siffror från de danska bilimportörerna.

- Corona har naturligtvis satt sitt prägel på hela bilindustrin 2020. Men det faktum att människor väljer elbilar är en mycket tydlig trend som det inte råder någon tvekan om, säger generalsekreterare Christina Bu från Norsk elbilsförening.

Elbilsföreningens preliminära prognoser visar att marknadsandelen för elbilar kommer att överstiga 65 procent 2021.