Biogas i danska nät fördubblades nästan på ett år

Gasproduktion i Nordsjön har spelat en viktig roll i det danska energisystemet sedan 1980-talet, bland annat på grund av miljöfördelar från omvandling från olja och kol till naturgas eller till biogas. Landet har 400 000 kunder anslutna till det rikstäckande gasnätet. Foto: Juel & Kroyer/Evida

Ny rapport från Evida kartlägger betydelsen av det nya upprustade danska gasnätet, som till stor del redan har betalats.

Biogas ökar, och på bara ett år har andelen biogas i landets gasnät nästan fördubblats från 11 procent i slutet av 2019 till de förväntade 20 procenten i slutet av 2020.

- Danmarks gasnät, som tillför värde till den gröna övergången, kartlägger gasnätets omfattning och betydelse för att uppnå målet när det gäller minskning av koldioxidutsläpp med 70 procent fram till 2030. Det handlar om ett gasnät som till stor del har betalats. Energinet har beräknat den socioekonomiska vinsten i gassystemet 2035 till 2-3 miljarder danska kronor, konstateras det i det statliga gasdistributionsföretaget Evidas senaste rapport.