Nytt miljösamarbete kommer att öka grön innovation i Danmark och Sverige

Öresund sedd från danska sidan. Samarbetet med svenska organisationer och företag syftar bland annat till att stärka innovation inom förnybar energi, klimatanpassning och energieffektivitet i Öresundsområdet. Foto: IRENA

- Ett samarbete planeras mellan södra Sverige och östra Danmark för att stärka innovation inom ett antal gröna områden. Detta måste göras bland annat med hjälp av gemensamma strategiska projekt och konkreta utvecklingsprojekt, meddelar företaget Copenhagen Capacity.

Nyligen invigdes sammanslagningen av tre danska tidigare klusterorganisationerna House of Energy, Clean Energy och Energy Innovation Cluster, Energy Cluster Denmark.

Samarbetet med svenska organisationer och företag syftar bland annat till att stärka innovation inom förnybar energi, klimatanpassning och energieffektivitet i Öresundsområdet. 

Ett nytt innovationsforum grundat av ett antal danska och svenska aktörer kommer att öka innovationen för en rad gröna områden som energieffektivitet, cirkulär ekonomi, klimatanpassning och förnybar energi i östra Danmark och södra Sverige.

Projektet leds av företaget Copenhagen Capacity och består också av ett dansk-svenskt konsortium med de två danska klusterna Clean and Energy Cluster Denmark, två svenska företag och samarbetsorganisationen Greater Copenhagen, som arbetar för tillväxt och utveckling över Östra Danmark och södra Sverige.