Dansk utvecklare satsar på hybridparker

Eurowinds huvudkontor i danska Hobro. Foto: Eurowind

Eurowind ökar avsevärt sina expansionsambitioner på den danska marknaden, där hybridparker förväntas öka värdet för både utvecklare och samhälle.

Namnet Eurowind ger en ganska tydlig uppfattning om var denna danska projektutvecklare arbetar och vad den presenterade energitekniken omfattas av.

Det framgår också av listan över företagets tillgångar, som inkluderar helt eller delvis ägande av 497 vindkraftverk. Enkelt kompletterat med fem små solparker på totalt 14,5 megawatt, varav den senaste togs i drift 2013.

Under det senaste året har bilden stärkts ytterligare på den danska marknaden, särskilt genom företagets inköp av SE Blue Renewables-turbiner och byggandet av vindkraftparken Thorup-Sletten, som har lagt till 244,5 megawatt vind i Eurowinds portfölj.

Detta har varit den främsta anledningen till att Eurowind under det senaste räkenskapsåret nästan har fördubblat sin vindkapacitet till 616 megawatt i slutet av juni. Nu ökas ambitionerna och Eurowind vill expandera med 100-150 megawatt fram till slutet av 2021.

- Minst två tredjedelar kommer att vara vind, säger VD Jens Rasmussen.

Expansionen ska också ske inom den del av företagets geografiska sfär där det finns i överflöd, såsom Portugal och Italien. Men också i Danmark, där utvecklarens projektledning i slutet av juni 2020 bestod av 931 megawatt vind och 1 567 megawatt sol.

Eurowinds strategi för den danska solutbyggnaden fortsätter dock att vara i linje med företagets ursprungliga raison d'etre.

- Vår expansion kommer uteslutande att ske i form av hybridprojekt, där vind och sol byggs tillsammans. Det är mest meningsfullt och gör det potentiella mervärdet större för oss som egna producenter, eftersom det leder till en mycket högre kapacitetsfaktor, förklarar Rasmussen.