Dansk vindjätte kommer att bygga världens största vätgasfabrik

Jens Rasmussen, VD för Eurowind Energy, som nu satsar kraftigt på så kallad power-to-x, där el omvandlas till väte. Foto: Eurowind

Eurowind kommer tillsammans med två partners att bygga en stor elektrolysanläggning i Jylland med tillräcklig underjordisk lagring.

Den danska vindkraftsutvecklaren Eurowind Energy kommer att bygga det som kan bli världens största vätgasfabrik när den planeras vara klar 2025.

Eurowinds elektrolysanläggning på Jylland kommer att ha en kapacitet på 350 megawatt. Anläggningen kommer att anslutas till ett tillhörande underjordiskt lager som kommer att kunna lagra så mycket energi som behöver lagras för 2 miljoner elbilar.

Eurowinds räkenskapsår 2019/20 orsakar knappast några hurra-rop. Intäkterna minskade med mer än en tredjedel till 76,7 miljoner euro (572 miljoner danska kronor) för den Hobro-baserade projektutvecklaren, som därmed gav det lägsta resultatet på fem år med 9,2 miljoner euro (68,7 miljoner danska kronor). Mindre än hälften härstammar från året innan.

Förklaringen verkar också uppenbar. Elpriset på den danska marknaden, där det mesta av Eurowinds kapacitet är installerad, var mer än en tredjedel lägre än under räkenskapsåret 2018/19, trots att Eurowinds köp av SE Blue Renewables portfölj på 184 megawatt danska turbiner ökade företagets intäkter med 42 procent.