Danmark fortsätter att satsa på vindkraft

Det är i Danmark de största havsvindkraftverken i världen nu byggs. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: 2820337

Den gröna omställningen som elektrifierar både trafik och industri kommer att höja elkonsumtionen ordentligt. Det är goda tider för vindkraftsföretagen och Danmark vill visa vägen med världens största havsvindparker och en helt ny sorts energiöar.

I enlighet med EU:s klimatmål har också Danmarks regering satt upp mål för den gröna omställningen. Senaste danska klimatavtalet innebär framförallt satsningar på vindkraft till havs, för en sammanlagd eleffekt på hela 6 gigawatt fram till 2030. För att jämföra: kärnreaktorn Olkiluoto 3, som Finland väntat på ett tag, ska ha en eleffekt på 1,6 GW.

Danmarks vindkraftssatsningar är alltså stora, och ska tillfredsställa det ökade elbehovet som elektrifieringen av trafik och industri kommer att innebära, både för Danmark och för Danmarks grannländer som vindkraften kan exporteras till. Det är goda tider för vindkraftsproducenterna.

Det är i Danmark de största havsvindkraftverken i världen nu byggs. I fjol öppnade Vattenfall världens största havsvindpark utanför Jylland.

Också själva vindmöllorna växer. När danska Ørsted öppnade den första havsvindparken på 90-talet hade möllorna där en effekt på 0,45 MW och rotorblad på 35 meter i diameter. Ørsteds möllor i dag har en eleffekt på 8 MW, och rotorblad på 164 meter i diameter. Den nya generationens möllor kommer att ha ännu större eleffekt.