Världens första blyfria kabelförskruvningar av mässing

Bild: LAPP

På LAPP har vi beslutat oss för att tänka på framtiden redan idag och är först i världen med att erbjuda blyfria förskruvningar av mässing. Nu kan våra kunder, utan att göra avkall på funktion, teknik och godkännanden, göra trygga och hållbara produktval med miljövänliga blyfria förskruvningar från SKINTOP®.

”Vi har valt att lansera blyfria metallförskruvningar därför att vi är övertygade om att för att lyckas i framtiden måste vi fokusera på hållbarhet, samt för att i god tid möta det nya RoHS-direktivet som förväntas träda i kraft 2021”, säger Johan Eriksson, affärsutvecklare på LAPP Miltronic AB.

Det nuvarande RoHS-direktivet, ett undantag som möjliggör upp till 4 % bly i kopparlegeringar vid tillverkning av till exempel förskruvningar, löper ut sommaren 2021. Det är fortfarande oklart om undantaget kommer att förlängas och ytterligare en övergångsperiod införs. Även i förordningen REACH finns bly med på kandidatlistan SVHC (Substances of Very High Concern), vilka kan förbjudas i framtiden.

RoHS och REACH har båda sitt ursprung i Europa, men de har också stort inflytande på internationella direktiv, till exempel i USA (California List) och Kina (RoHS Directive). Det är därför särskilt viktigt för globala tillverkare att förbereda sig i god tid på en övergång till blyfria komponenter.
 

LAPP har under de senaste månaderna testat olika blyfria legeringar för att ta fram det absolut bästa materialet för ändamålet. Det har resulterat i att våra förskruvningar av blyfri mässing levererar samma höga kvalitet som existerande varianter när det gäller mekaniska egenskaper, korrosionsbeständighet och EMC-egenskaper. Glädjande är att de blyfria varianterna har precis samma godkännande (UL, DNV, VDE mm) och skyddsklass som existerande varianter.

Vi lanserar blyfria versioner av de vanligaste modellerna i vårt noggrant testade sortiment av SKINTOP®- och SKINDICHT®-förskruvningar i metall. Gradvis kommer fler blyfria produkter att införas i vårt sortiment.

Existerande varianter, med bly i kopparlegeringen, kommer att finnas tillgängliga i vårt lager tills vidare.

 

LAPP har under de senaste månaderna testat olika blyfria legeringar för att ta fram det absolut bästa materialet för ändamålet. Det har resulterat i att våra förskruvningar av blyfri mässing levererar samma höga kvalitet som existerande varianter när det gäller mekaniska egenskaper, korrosionsbeständighet och EMC-egenskaper. Glädjande är att de blyfria varianterna har precis samma godkännande (UL, DNV, VDE mm) och skyddsklass som existerande varianter.

Vi lanserar blyfria versioner av de vanligaste modellerna i vårt noggrant testade sortiment av SKINTOP®- och SKINDICHT®-förskruvningar i metall. Gradvis kommer fler blyfria produkter att införas i vårt sortiment.

Existerande varianter, med bly i kopparlegeringen, kommer att finnas tillgängliga i vårt lager tills vidare.