Danska pensionsfonder har andelar i stora kolgruvor

Koldagbrott. Foto: Creative Commons, kredit:herbert2512

Åtta av Danmarks största pensionsfonder har totalt investerat mer än 750 miljoner danska kronor i kolbrytande storföretag, skriver tidningen Børsen.

En genomgång av aktieinnehaven bland landets 11 största pensionsfonder, som Børsen har genomfört, visar att åtta av pensionsfonderna har investeringar på mer än 750 miljoner danska kronor i kolbrytningsjättarna Glencore, BHP Billiton Group och Anglo American Plc, som bl.a. var och en äger en tredjedel av Carrejón kolgruva.

Om man räknar de 30 största börsnoterade kolgruvjättarna överstiger investeringarna från de 11 största pensionsfonderna en miljard danska kronor.

Kolbrytningsinvesteringarna väcker kritik från världens största oberoende miljöorganisation, Greenpeace.

- Det går inte att beteckna dig själv en ansvarsfull och grön investerare om man har andelar i några av världens största kolbrytningsföretag, säger Martin Norman, chef för hållbara investeringar på Greenpeace i Norden, till Børsen.