En fjärdedel av alla nya stadsbussar i Danmark kommer att vara gröna år 2021

Busstillverkaren BYD levererar här en av företagets eldrivna bussar till Danmark. Foto: BYD, Flickr.

Alla stora stora danska kommunerna avvecklar redan bensin- och dieselbussar. I landets sex största kommuner kommer alla nya stadsbussar från nästa år att köra på el eller vätgas.

Kommunerna har åtagit sig att göra det efter att ha tecknat så kallade klimatsamarbetsavtal med transportminister Benny Engelbrecht.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Danmarks ministerium för transport och bostäder.

Detta innebär att alla nyinköpta stadsbussar i Köpenhamn, Århus, Odense, Ålborg, Vejle och Frederiksberg måste vara nollutsläppsbussar från 2021.

Idag står de sex kommunerna för cirka en fjärdedel av alla kollektivtrafikförbindelser. Av alla 3330 stadsbussar i landet kör cirka 800 i just dessa kommuner.

Köpenhamn avvecklar redan de förorenande stadsbussarna.

Alla nya bussar från 2020 måste vara nollutsläppsbussar och alla dieselbussar måste omvandlas till nollutsläpp i slutet av 2025.

- Vi har minskat koldioxidutsläppen med mer än 40 procent sedan 2005. Vi har en grön tunnelbana i världsklass och håller på att ersätta alla stadens bussar med eldrivna," säger Köpenhamns borgmästare Frank Jensen, till tidningen Politiken.

I likhet med Köpenhamns stad har Frederiksberg också åtagit sig att alla nya bussar ska vara nollutsläppsbussar, och att dieselbussar bör företrädesvis fasas ut år 2025.

År 2025 måste alla medborgare i Frederiksberg kunna ladda sin elbil högst 250 meter från deras bostad.