Hangö vill bli Finlands solstad

Solpaneler i Finlands solenergihuvudstad Hangö. Staden har hittills byggt 11 solkraftverk på sina byggnaders tak. Elektriciteten som produceras av dessa förbrukas i stadens fastigheter. Detta är både ekonomiskt och har en positiv miljöinverkan. Foto: Hangö Stad, kredit: Johanna Sandin

Finländska hamnstaden Hangö vill satsa på att utveckla och bygga ut solkraft inom stadens område. Staden har redan förhandlat med flera företag om att grunda ett nytt bolag, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Hangö stadsstyrelse behandlade nyligen ett förslag om att grunda aktiebolaget Hangö Solkraft tillsammans med bolaget Forus Capital.

I praktiken planerar Hangö stad att överlåta nyttjanderätten till 120 hektar mark i 50 år för solkraftprojektet.

Företaget Forus Capital, som levererar produkter för solenergi, skulle utveckla projektet utan att det innebär risker för Hangö stad.

Marken tillhör Hangö efter avtalsperiodens slut.

Tanken är att Hangö Solkraft bygger solkraftverk på fastigheter som staden äger.

Det här skulle förverkligas med hjälp av investeringar av placerare eller med finansiering av tredje part.

Enligt förslaget ska staden teckna 15 aktier till priset 10 euro per aktie i Hangö Solkraft. Solenergiföretaget tecknar de resterande 85 aktierna för samma pris.

Det räcker inte med att bara stadsstyrelsen godkänner förslaget när det på nytt kommer till behandling, utan stadsfullmäktige har sista ordet i frågan, skriver Svenska Yle.

Det primära målet är att utveckla en portfölj av solkraftverk på 100 megawatt för Hangö Solkraft.

Solkraftverken kan ägas av bolaget eller placerarna.

Avsikten är, enligt Svenska Yle, att sälja el till nätet och direkt till kunder.

Det kan också vara möjligt att sälja el till Hangö stad och stadens invånare på likadana villkor som övriga motsvarande kunder.

Hangö räknar med att få intäkter av solenergin då kraftverken eventuellt löses in i framtiden.Utsläppen går ner med nästan 30 procent.

Investeringarna är nästan 70 miljoner euro och det gynnar sysselsättningen i staden.

Det är bra för Hangös image och turismen då det här skulle göra Hangö till huvudstad för solenergi i Finland.