Uttjänta danska vindkraftverk lämnar fiberglasavfall för kommande generationer

Enligt Syddanska Universitetet SDU:s beräkningar kommer avfallssektorn att ta emot 46 400 ton glasfiber från vindkraftverk under de kommande 20-25 åren. Foto: LM Wind Power

Volymerna för vindkraftsavfall kommer att öka drastiskt under de kommande åren. Trots vindkraftens gröna profil slutar de flesta turbinblad från uttjänta vindkraftverk sina dagar på en återvinningsstation och dess så kallade deponi, skriver danska tidskriften ingenjören.

- Det är det närmaste man kommer till det som man brukar kalla för en deponi, säger av Allan Asp Poulsen, som bedriver verksamheten vid Randers återvinningsstation, en av de platser där rotorbladen "deponeras."

På återvinningsstationen tömmer anställda bladmaterialet i en grop i marken, och när gropen är full täcks den igen. Man har ännu inte funnit någon användning för materialet.

Flera skrothandlare berättar för ingenjören att de har handskats med turbinblad som har finfördelats och körts till en återvinningsstation. 

En av dem är återvinningsföretaget HJ Hansen, där produktchef Sophus Borch säger att de har kört ungefär hälften av de rotorblad de har fått sedan 2012 till Reno Nords deponi i Ålborg. 

Totalt har cirka 1 000 blad hamnat där, uppskattar han. Idag landar upp till 99 procent av de blad som företaget fått på deponin.

Tillvägagångssättet imponerar inte Anders Damgaard, seniorforskare i livscykelbedömning och modellering av avfallsteknik vid DTU:s avdelning för Miljö:

- Deponering måste vara den sista plats där materialet hamnar. Först då när man har material som verkligen inte kan användas för något annat, lägger man det i en deponi, säger Damgaard.

Både vindkraftverkets ägarförening Wind Denmark och den danska miljöskyddsbyrån bekräftar till ingenjören att vindkraftblad dumpas på deponier i Danmark, men omfattningen av verksamheten är okänd. En del vindkraftsavfall säljs emellertid till andra länder, där de installeras och återanvänds på nytt, säger miljöskyddsbyrån.

Sedan 1996, enligt en uppskattning gjord av docenten och civilingenjören vid Syddanska Universitetet SDU, Lykke Margot Ricard, kommer problemet att växa betydligt under de kommande åren, genom användningen av fler och fler vindkraftverk.

Enligt beräkningarna från SDU-läraren kommer avfallssektorn att ta emot 46 400 ton glasfiber från vindkraftverk under de kommande 20-25 åren.