Skräddarsydd dansk värmepumpsorder ger klimatvänligare värmeproduktion

Flera av dessa stora elektriska luft-till-vatten-värmepumpar befinner sig nu in i de danska fjärrvärmeanläggningarna, och med den växande vindkraftverkskapaciteten utgör de ett viktigt element i den fortsatta gröna omvandlingen. Foto: Aalborg CSP

Nordjyllänsk specialist för förnybar energi, Aalborg CSP, (Ålborg) har just fått en beställning på leverans av ett skräddarsytt 1,2 MW elektriskt luft-till-vatten värmepumpsystem till Saltum fjärrvärme. Med etableringen av den nya värmepumpanläggningen tar Saltum fjärrvärme ännu ett steg mot en mer klimatvänlig värmeproduktion. Samtidigt ansluter fjärrvärmeanläggningen till flera andra danska företag som har sett värmepumpen som ett viktigt komplement till den befintliga fjärrvärmeförsörjningen.

Värmepumpar kan omvandla kraften från vindkraftverk till värme och därmed skapa interaktion mellan vind och värme. De gör det också möjligt att använda andra värmekällor som avloppsvatten, havsvatten och utomhusluft, där systemet i Saltum kommer att använda det senare.

Med etableringen av den 1,2 megawatt stora elektriska luft-till-vatten-värmepumpen ansluter Saltum fjärrvärme till ett ökande antal danska anläggningar som integrerar värmepumpar i sin fjärrvärmeproduktion.

Saltum fjärrvärmes värmeproduktion baseras idag på naturgas kompletterat med värme från en solvärmeanläggning. I slutet av 2018 berövades grundbeloppet som naturgaseldade kraftvärmeanläggningar kompensation för att de tvingades använda gas och vara tillgängliga med elproduktionskapacitet. Förlusten innebar stigande värmeproduktionskostnader. 

Därför installeras nu en värmepump i samarbete med Aalborg CSP, som kommer att hjälpa till att förverkliga den gröna omvandlingen, samt hjälpa till att stabilisera fjärrvärmeverkets värmepriser.

Anläggningen kommer att bestå av en 1,2 megawatt stor luft-till-vatten-värmepump, speciellt anpassad till Saltum fjärrvärmes energibehov, där utomhusluften används som värmekälla för värmeproduktion. Med en kapacitet på 1,2 MW kommer anläggningen att kunna producera cirka 8 000 MWh värme på årsbasis och därmed täcka cirka 80 procent av värmeförbrukningen för anläggningens kunder.