Problemfri recycling från Swerock

På byggarbetsplatser kan dammhalten vara så hög att även de som inte utför dammande arbetsmoment exponeras över gällande gränsvärden. Foto: Swerock
På byggarbetsplatser kan dammhalten vara så hög att även de som inte utför dammande arbetsmoment exponeras över gällande gränsvärden. Foto: Swerock

När Swerock i Malmö invigde sin nya, toppmoderna vattenanläggning innebar det både tillförlitlig dammkontroll och en vardag fri från driftstopp.

– Tack vare Grindex skräddarsydda lösning slipper vi problem med både dåligt pumptryck och igensättning i vattenspridarna, säger Håkan Kämpe på Swerock.

Damm är en realitet på alla arbetsplatser där restmaterial hanteras. Hos Swerock i Malmö återvinns avfall från både industri- och bygganläggningar. För att minimera risken för dammspridning används vattenspridare som binder dammpartiklarna och tar dem till marken.

– Vi har ett slutet system där vi pumpar och återanvänder vatten från sedimenteringsdammar. Det är en effektiv metod, men vi började växa ur vår lösning. Både pumpar och spridare var otillräckliga, vilket gav för dåligt tryck och igensättning i spridarna, säger Håkan.

På Swerocks önskelista stod ett system som skulle klara både dagens behov och en kommande expansion. De kontaktade Magnus Malmerin på Grindex i Ängelholm för att få hjälp med en optimal kombination av pump, filter, rör och spridare.

­– Vårt fokus ligger normal enbart på pumpen, men eftersom jag har jobbat i bevattningsbranschen under många år i Australien, kunde jag hjälpa Swerock designa ett helt system, säger Magnus.

”Vi har ersatt den gamla slampumpen mot en Grindex Master SH, en del av en ny generation robusta och lättservade länspumpar”

För att nå en nivå som lirade med framtida expansionsplaner krävdes total revidering.
– Vi ersatte den gamla slampumpen mot en Grindex Master SH (Super high head), en del av en ny generation robusta och lättservade länspumpar med bra flöde och högt tryck som minimerar drift- och totalkostnader, berättar Magnus.

I Grindex lösning ingår även en ny 220-meters huvudledning, med avtappningspunkter för mobila 1″-spridare. De nya spridarna har 18 meters radius, vilket ökar vattendimmans räckvidd. För att slippa problemet med igensättning valdes ett 3″-filter utrustat med metallskärm med kontinuerlig cirkulation. Tack vare en timer kommer Swerock nu även få uppleva minskad energiförbrukning.

Med i paketet finns även en ställbar högtrycksswitch som ska skydda pumpen mot övertryck.
– Vi är mer än nöjda med design och kapacitet. Vi slipper driftstopp och den handpåläggning som igensättning tidigare krävde på filter, pumpar och spridare. Nu ser vi fram emot att utrusta våra övriga anläggningar med samma system, avslutar Håkan.

FAKTA
Visste du att…

… mätningar av dammhalter på byggarbetsplatser var i det närmaste obefintliga från 1990-talet fram till 2004. Detta speglar möjligen ett svagt intresse för damm som arbetsmiljöproblem. Endast 1 av 3 byggföretag genomförde systematiska undersökningar av riskerna i arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljöverket.

Vattendimma vanlig metod

Sveriges Bergmaterialindustri har i en enkätundersökning, med svar från 56 anläggningar, kunnat konstatera att 1 av 3 anläggningar får damm relaterade klagomål varje år. Enkäten visar också att bevattning är den vanligaste damm bekämpningsmetoden, men att dålig utrustning och kyla vintertid är vanliga hinder för effektiv damm bekämpning.

Detta är Grindex
Grindex är världsledande inom elektriska dränkbara pumpar för användning i extremt krävande applikationer. Pumparna är välkända för sin tillförlitlighet och hållbarhet.

ANNONS