Nytt samarbete kring framtidens skolmiljö

Bild: Kinnarps.

Innovativa Skapaskolan i Stockholm invigdes i januari – och lockar redan studiebesök från hela världen. I nära samarbete med Kinnarps samt ledande experter och designers, har Skapaskolans Christer Holger förverkligat sin vision om en kreativ lärmiljö som är en attraktiv arbetsplats för alla.

- Vårt koncept bygger på större lärmiljöer med fler elever, fler lärare och stor flexibilitet. Olika ytor för olika aktiviteter, avgränsade ytor för olika grupper och lugna och varierande vrår för trygghet och avskildhet för de som behöver det, säger Christer Holger, Grundare och verksamhetschef, Skapaskolan

Med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs nio, deras lärare och övrig personal, är Skapaskolan en stor arbetsplats. Den nya skolan har utformats i detalj för att stötta verksamhetens vision om en skola där eleverna får mod och förmåga att följa sina drömmar. Skolans pedagogik tar sin utgångspunkt i individens unika egenskaper och behov – och det faktum att samtida informationsteknik gör det möjligt att skapa lärmiljöer oberoende av traditionell skolarkitektur.

- Vi på Kinnarps kan inte lägga oss i pedagogiken – men vi kan och vill vara en kraft i utformningen av den fysiska miljön. Skapaskolan visar verkligen att allt det som vi jobbar för är möjligt – det krävs bara kreativitet och lite mod! Vi är otroligt glada över att få samarbeta med en skola som vågat satsa och byggt nytt med lärmiljön i fokus från start. Ett väldigt lyckat projekt, säger Anders Larsson som är Concept Manager för Kinnarps Next Education.

Lärmiljön i Skapaskolan har utformats i nära samarbete mellan den internationellt välrenommerade arkitekten och lärmiljöexperten Peter Lippman, designer Rikard Gartmyr från designbyrån Wolfgang och Kinnarps. Alla pedagoger har varit djupt delaktiga i arbetet. Resultatet är innovativa lösningar där de konventionella klassrummen har ersatts av mångfacetterade studiesalar där eleverna kan välja mellan olika platser och arbetssätt beroende på aktivitet. Daglig rörelse står på schemat och eleverna får använda sig av det senaste inom digitalisering och ny teknik i sitt lärande. Den nya lärmiljön stöttar och inspirerar eleverna att vara kreativa och skapa samt uppmuntrar till att dela kunskap, både mellan elever och pedagoger.